broj: 4/1937        pdf (11,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193704 and arb=1 order by id

 
GEODEZIJA.
     
Dr. N. Neidhardt
Srednja transverzalna odstupanja u ispruženim busolnim vlacima pod uplivom neizbježivih pogrešaka.     PDF    TXT 165
 
ORNITOLOGIJA.
     
Ing. J. Rustia
Zaštita ptica.     PDF    TXT 181
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Dr. J. Balen
Povodom izvještaja Otsjeka za šumarstvo Kr. banske uprave Dravske banovine za god. 1935.     PDF    TXT 198
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
b) Zapisnik 2. redovne sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 13. XII. 1936. u Zagrebu     PDF    TXT 207
 
RAZNO.
     
Upozorenje na raspačavanje knjiga po J. Š. U     PDF    TXT 217
 
a) DOMAĆA.
     
Dr. N. Neidhardt
Ing. St. J. Nedeljković: Geodetska vježbanja.     PDF    TXT 218
 
RAZNO.
     
Oglas za Geodetski List.     PDF    TXT 221
Oglas za Geodetski List.     PDF    TXT 221
Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu 1937. br. 3     PDF    TXT 223
Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu 1937. br. 3     PDF    TXT 223
Oglas o postavljanju šumarskog pristava pri »Vlastelinstvu Vukovar«     PDF    TXT 223
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Odlikovanja:     PDF    TXT 223

                UNDER CONSTRUCTION