broj: 4/1933        pdf (12,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA. TIPOLOGIJA.
     
Zlatko Vajda
Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u Gorskom Kotaru.     PDF    TXT 217
 
OBRANA ŠUMA.
     
A. Petračić
Zaštita brestovih šuma u vezi sa sušenjem brestovih stabala.     PDF    TXT 253
 
RAZNO.
     
M. Matijašević
Šuma i umjetnost.     PDF    TXT 255
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA. PROPAGANDA ŠUMARSTVA.
     
Jos. Ambrinac
Zakon o snabdijevanju siromašnih zemljoradnika i radnika drvima i o prodaji na malo.     PDF    TXT 257
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Stjepan Šurić.
Opis i osnova gospodarenja u držav. šumi "Dundo" na otoku Rabu.     PDF    TXT     HR 259
 
STRUČNI ČLANCI
     
Piškorić, O.
Drvni ugalj, umjesto benzina, za pogon motornih vozila     pdf    TXT 265
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv Beogradske podružnice J. Š. U. na III red. glavnu skupštinu zakazanu za 23. IV. 1933. u Beogradu     PDF    TXT 272
Zapisnik konstituirajuće skupštine Podružnice J. Š. U. u Skoplju održane 12. II. 1933.     PDF    TXT 273
Iskazi uplate pristupnina u Kereškenijevu zakladu     PDF    TXT 281
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. A. Panov
Vladimir Kaufmann: Industrijske i trgovačke bilješke o četinjačama,     PDF    TXT 281
Prof. Dr. A. Petračić
D. Veseli: Katekizam o šumarskoj botanici.     PDF    TXT 282
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje drž. stručnog ispita čin. pripravnika šumarske struke sa fakultetskom diplomom     PDF    TXT 283
 
LIČNE VIJESTI.
     
D. Hradil
† Teodor Solarić.     PDF    TXT 283

                UNDER CONSTRUCTION