broj: 4/1928        pdf (10,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO.
     
Dr. A.Ugrenović
Brod tone.     PDF    TXT 161
 
DENDOMETRIJA.
     
Dr. N. Neidhardt
O efektu trupljenja.     PDF    TXT 165
 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA.
     
Dr. Ž. Kovačević
Sušenje hrastova u Posavini s entomološko-biološkog gledišta.     PDF    TXT 182
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Potreba domaće šumske industrije     PDF    TXT 197
 
ENTOMOLOGIJA IODBRANAŠUMA.
     
Dr. A. Langhoffer
O insektima štetočinjama u području Inspektorata za Pošumljavanje u Senju g. 1927.     PDF    TXT 198
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA.
     
Dr. A. Ugrenović
Šumarska policija.     PDF    TXT 200
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Ispravak     PDF    TXT 201
Udruženje Jugoslavenskih Šumarskih Akademičara uZagrebu.     PDF    TXT 202
Preporuka Šumarskog Lista.     PDF    TXT 203
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
F. Tućan: Prilog poznavanju minerala Jugoslavije     PDF    TXT 207
Bosanski Šumar     PDF    TXT 207
Bosanski Šumar     PDF    TXT 207
 
LITERATURA: b) Strana
     
Aldo Pavari: La tecnica dei rimboschimenti     PDF    TXT 207
Aldo Pavari: La tecnica dei rimboschimenti     PDF    TXT 207

                UNDER CONSTRUCTION