broj: 4/1923        pdf (13,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=192304 and arb=1 order by id

 
     
Dr. Vladimir Skorić (Zagreb)
Periteciji hrastove medljike u Hrvatskoj     PDF    TXT 194
Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb)
Još nešto o veličini dopustivog zaokruženja u očitavanju promjera prigodom klupovanja sastojina     PDF    TXT 199
Ing. Alfred Lohwasser (Busovača)
Ustanovljenje šumske takse     PDF    TXT 214
Dragoljub Petrović (Đevđelija)
Tisa na području šumske uprave u Đevđeliji (Tikveški okrrug)     PDF    TXT 217
 
Literarni pregled.
     
Dr. Levaković: Die Bestandesmassenaufnahme mittels Probestämmen     PDF    TXT 219
Ugrenović
Le sapin de Douglas     PDF    TXT 219
Almanah Kraljevine S. H. S .     PDF    TXT 221
Knjige privrednog sadržaja (Izdanja Jug. Lloyda d. d.)     PDF    TXT 221
Upozorenje (Dendrometrija i Računanje vrijednosti itd.)     PDF    TXT 222
 
Bilješke.
     
Gosp. šum. fakultet u Zagrebu     PDF    TXT 227
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika 3. sjednice     PDF    TXT 228
 
Bilješke.
     
Čitaonica u Šumarskom domu     PDF    TXT 228
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Zapisnik IV. odborove seje Podružnice Ljubljana     PDF    TXT 236
Pravila Podružina J. Š. U.     PDF    TXT 240
Iskaz uplaćene članarine u mjesecu februaru 1923.     PDF    TXT 247
 
Naredbe.
     
Načela postopanja pred občimi upravnimi oblastvi v Sloveniji     PDF    TXT 250
Pitanje organizacije šumarske službe     PDF    TXT 251
Državni ispiti za samostalno vodjenje šum. gospod.     PDF    TXT 252
Državni ispiti za samostalno vodjenje šum. gospod.     PDF    TXT 252

                UNDER CONSTRUCTION