broj: 4/1922        pdf (12,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci.
     
Ing. Petar Manojlović (Vinkovci)
Šumsko gazdinstvo i budžetsko rešavanje     PDF    TXT 203
Prof. Dragutin Vesely (Sarajevo)
Upotreba austrijske kameralne takse za izračunavanje šuma     PDF    TXT 237
 
Literarni pregled.
     
Ing. Marinović
Prikaz stručnih knjiga     PDF    TXT 247
Kalendar graditelj     PDF    TXT 250
 
Šumarska nastava.
     
Naredba o ispitnim propisima za slušače gospodarsko-šumarskog fakulteta     PDF    TXT 250
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Novo veliko poduzeće     PDF    TXT 255
Značenje šumske industrije u Rumunjskoj     PDF    TXT 255
Licitacija hrastovine     PDF    TXT 255
Prodaja ogrevnih drva     PDF    TXT 255
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
IV. sjednica glavne uprave     PDF    TXT 256
Zapisnik odborove seje od 6. III.     PDF    TXT 257
Likvidaciona skupština hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 259
Sjednica užeg odbora hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 260
Sjednica užeg odbora J.Š.U.     PDF    TXT 260
 
Bilješke.
     
Podjeljenje naslova „inžinjer"     PDF    TXT 261
 
Lovstvo.
     
Ružić
Lovstvo u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 263
 
Naredbe.
     
Zakon o držanju i nošenju oružja     PDF    TXT 267
Še enkrat o taksi za prijave sečenj v Sloveniji     PDF    TXT 269
Pregled stoke na državnim suvatima inšpektorata Skoplje     PDF    TXT 270
Pregled odobrene seče inšpektorata Skoplje     PDF    TXT 271

                UNDER CONSTRUCTION