broj: 4/1913        pdf (6,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše B. Kosović, kr. zem. šum. nadzornik
"Odkupljivanje« podavanja gradje za opć. mostove po imov. obćinama.     PDF    TXT 129
Piše Rudolf Kolibaš. kr. šum. povjerenik
Prodaja vlastelinstva virovitčkoga te sudjelovanje brodske imovne obćine kod te prodaje.     PDF    TXT 141
Piše Dr. V. Vouk
U koje drveće udara grom i zašto?     PDF    TXT 153
Po Dr. Krämeru iz Umschau V. Č.
Upliv dima i plinova iz talionica na šumu i šumsko tlo.     PDF    TXT 159
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja     PDF    TXT 162
 
Razno:
     
Obskrbe. — Izvoz drva iz Sibirije.     PDF    TXT 163
Nove šumarske knjige.     PDF    TXT 166
Oglasi.     PDF    TXT 168

                UNDER CONSTRUCTION