broj: 4/1910        pdf (6,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao Stevan Petrović, kr. zem. šum. nadzornik.
Zakon o pošumljenju krasa.     PDF    TXT 121
Piše jedan vlastelinski šumar
Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara u privatnim službama i kako da se tomu predusretne?     PDF    TXT 144
Priopćuje N. Pleša-Kosinjković, šumar
Gorostasno drveće Kalifornije.     PDF    TXT 148
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja—Premještenja. — Umro.     PDF    TXT 155
 
Iz upravne prakse :
     
Zaključci zemljištnih zajednica glede otpisa (oprosta) zem. zajednicama pravomoćno dosudjenih šumsko-odštetnih iznosa, podpadaju odobrenju kr. zem. vlade. — Za rješavanje sporova radi navodno povredjenoga, prava prekupa ovlašteničtva samog za sebe po § 22. zakona od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljištnih zajednica, nadležne su sudbene, a ne upravne oblasti. Prinos k tumačenju §§ 1. i 1383. o. g. z.     PDF    TXT 156
 
Različite viesti :
     
Prodaja velikoga vlastelinstva. — Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije u Osijeku pristupili su. — Prvoj medjunarodnoj lovnoj izložbi u Beču.     PDF    TXT 157
Prodaja velikoga vlastelinstva. — Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije u Osijeku pristupili su. — Prvoj medjunarodnoj lovnoj izložbi u Beču.     PDF    TXT 157

                UNDER CONSTRUCTION