broj: 4/1909        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše dr Gjuro Nenadić, kr šumar, pristav
O porezu na šume.     PDF    TXT 121
Piše dr. A. Ugrenović
O produkciji drva i carini na drvo.     PDF    TXT 134
Piše A. Kern
Proračunanje drvne zalihe i prirasta u prebornim šumama.     PDF    TXT 142
 
Osobne vijesti
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 151
 
Zakoni i naredbe :
     
U kojem slučaju imaju gospodarstveni ured imovnih obćina plaćati razne poštanske pristojbe, a od kojih plaćanja su oprošteni.     PDF    TXT 152
 
Iz upravne prakse:
     
GOGLIA, Antun
Šume onakovih zemljištnih zajednica, koje nisu u stanju da svaka za sebe namjesti i plati valjanoga lugara, mogu se spojiti u jednu zajedničku čuvariju. — Tražbine krajiške imovne obćine protiv njenih činovnika, koji se izvode iz službenog odnošaja, imadu se utjerati administrativnim putem bez utjecaja suda.     PDF    TXT 154
 
Različite viesti :
     
Proti studeni vrlo odporna biljka. — Status kr. erarskih šumarskih činovnika i podčinovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. -Šumski požari. — Novi nazivi kr. erarskih šumarskih činovnika. — Da li je od važnosti iz kojih krajeva potiče šumsko sjemenje i da H se svojstva pojedinoga stabla prenašaju na njegovo potomstvo. — Glavna skupština društva gospodarskih i šumarskih činovnika.     PDF    TXT 155

                UNDER CONSTRUCTION