broj: 4/1908        pdf (6,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Najnovija promjerka c. i kr. šumarskog nadsavjetnika Emila Böhmerle-a.     PDF    TXT 121
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanja i promaknuća. — Umro.     PDF    TXT 155
 
Knjižtvo:
     
O rentabilitetu hrastovoga visokoga i niskoga uzgoja u Hrvatskoj i Slavoniji sa osobitim obzirom na petrovaradinsku i brodsku imovnu obćinu. Od Dr. G. Nenadića. - Uzgoj i držanje koza obzirom na švicarsku kozu. Od N. Pleše-Kosinjkorića     PDF    TXT 156
Različite viesti: Sa zagrebačke šumarske akademije. — Hrvatsko djačko družtvo „Lipa" u Beču.     PDF    TXT 159

                UNDER CONSTRUCTION