broj: 4/1902        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Razpravlja J. Kozarac, kr. nadšumar
Proračunanje vriednosti posavskih hrastovih sječina.     PDF    TXT 177
Piše R. Rukavina
Nekoliko rieči kao kao osvrt na članak: „Kako postaju naši suharevi".     PDF    TXT 209
"Forstliche Dummheiten" eine Busspredigt für unsere Grünröcke napisao Carlo Eduard Ney     PDF    TXT 214
Piše Josip pl. Aue, kotarski šumar imovne obćine križevačke
Replika na odgovor: „O načinu procjene goriva u našim proredama".     PDF    TXT 221
 
Osobne viesti:
     
Pitanje i odgovor.     PDF    TXT 236
 
Različite viesti:
     
Zagrebačko ribarsko družtvo. — Uspjeh izpita u lugarskom tečaju u Topuskom — f Prof. F. Valentinitsch. — Silne štete od vihra ove zime u Alpama. — Böhrnerleova nova promjerka. — Industrija i riečno ribarstvo. — Mjere za pošumljivanje i zagradjivanje bujica u Francuzkoj nakon g. 1856. — Nova šumska industrija. — Dioničko družtvo za izradbu drva riečke vjeresijske banke. — Drvotržci i prodaja taninskoga drva. — Opekline. - Ljudi starih l00 godina i više.     PDF    TXT 237

                UNDER CONSTRUCTION