broj: 4/1901        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Različite viesti :
     
Po vrelima napisao šumar. savjetnik Ebert Kassel preveo M. G.
Odnošaji šumarstva u Švicarskoj.     PDF    TXT 188
Piše B. H. ml.
Tetivnica.     PDF    TXT 197
Piše Š. S. Belamarić. kr. kot. šumar
Razpravljanje prekršaja proti sigurnosti šumskoga vlastničtva pred kr. kotarskim sudovima.     PDF    TXT 200
Piše Vj. S.
Putni paušal i dnevnice šumarskih činovnika imovnih obćina.     PDF    TXT 209
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šum. družtva, obdržavane 4. siečnja 1901. — Izpravak.     PDF    TXT 217
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 222
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 223
 
Različite viesti :
     
Gospodarska i šumarska izložba u Budimpešti. — Ovogodišnji šumarski kongres u Beču. — Novo poduzeće za eksploataciju šuma u Slavoniji. — Novo računalo inžinira Rees´a. — O izobrazbi lugarskog osoblja u Thürinžkih država. — Nevolja s kunićima u Njemačkoj. — Nagrade za ošumljenje. — Navala štetočinaca na šumu. — Statistika slušača kr. šum. akademije zagrebačke u zim. semestru g. 1900./1. — Šumski posjed kneza Thurn-Taxisa u Njemačkoj. — Jedinstvena srednja škola u Njemačkoj i izjednačenje obćih srednjih škola humanistcičnoga i realnoga smjera u Pruskoj. — Razpisana šumarska mjesta u Srbiji i naši domaći stručnjaci. — Naša viest o carinskih ugovorih sa Njemačkom i „Obzor". — Kongres austrijskih lovaca u Beču. — Zašto je šumarski muzej zatvoren     PDF    TXT 227
Oglasi.     PDF    TXT 232

                UNDER CONSTRUCTION