broj: 4/1900        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190004 and arb=1 order by id

 
     
Napisao Manojlo Divjak
Pomlađjivanje šumah kod imovne obćine Petrovaradinske.     PDF    TXT 193
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj i uredjenje.     pdf    TXT 219
Piše M. Smolčić, rač. oficijal brodske imov. obćine
Davanje anuitetuih zajmova pravoužitnikom brodske imovne obćine.     PDF    TXT 234
Piše Vj. Stublić
Kako da stanemo na put šumskim štetama, kod imovnih obćina bivše Krajine.     PDF    TXT 238
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Peritelus familiaris Boheman.     PDF    TXT 246
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja.     PDF    TXT 247
Imenovanja.     PDF    TXT 247
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gg. članovom     PDF    TXT 247
 
Različite viesti i sitnice :
     
Pucanje na oblake. — Prošla zima. — Šumsko sjemenje sa raznoga položaja. — Izložba rogovlja u Zagrebu. — Šumar-inžinir. - Dosudjene uplaćene šumske odštete koncem godine 1898. kao i tečajem godine 1898. prijavljene šumske štete po šumarijama kod brodske imovne obćine. — Nova gospodarstvena osnova za šume biskupije djakovačke — Bosanske šume i njihova gospodarstvena važnost. — Medjunarodni šumarski kongres sa vrieme izložbe u Parizu. — Austrijski šumarski kongres. — Stabla u Parizu     PDF    TXT 249
 
Izkaz o uplaćenoj članarini.
     
Izkaz o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 255

                UNDER CONSTRUCTION