broj: 4/1898        pdf (5,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Nješto o katastru pravoužitnika kod imovnih obćina.     PDF    TXT 133
Piše Pavle Barišić
Još jedan osvrt na jesenašnje veleprodaje u Posavini.     PDF    TXT 139
Piše Josip pl. Aue, kot. šumar
Oštećivanje voluhara u hrastovoj branjevini.     PDF    TXT 146
Od nadšumarnika i. s. Krafta
O biološkim podlogama za uzgoj sastojina.     PDF    TXT 148
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Riešitba kr. zemaljske vlade, pogledom na §. 11. pr. D) š. ž     PDF    TXT 162
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumski zakoni     PDF    TXT 163
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Množina u kampagni god. 1897./8. izradjene francezke dužice.     PDF    TXT 164
 
Sitnice:
     
Polaganje službovnih jamčevina za činovnike imovnih obćina u bivšoj vojnoj Krajini. — Sposobnost pojedinih vrsti drvlja za brzojavne stupove. — Domovina divljih kestena.     PDF    TXT 165
Prodaja stabala     PDF    TXT 167

                UNDER CONSTRUCTION