broj: 4/1897        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše prof. Drag. pl. Šram u Vukovaru
Nova methoda kubiranja deblovine stojećih stabala.     PDF    TXT 141
Piše B. Hajek
Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške     PDF    TXT 148
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umrli     PDF    TXT 176
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, držane dne 2. veljače 1897     PDF    TXT 178
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv. slav. dalm. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 27. veljače 18977. br. 73972 ex 1896. glede zamjeničkih pristojbah, pripadajućih šum. pristavima i vježbenicima krajiških imovnih obćinah. — Načelna rješitba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 10. ožujka 1897. br. 46401. ex 1896., kojom se razjašnjuje naredba od 23. srpnja 1896. br. 24461. glede zaračunavanja dnevnicah i kilometrine za šum. činovnike krajiških imovnih obćina za obavljena vanredna službovanja. — Predbilježba prava zaloga na temelju izkazâ izdanih po kr. kot. oblasti o dosudjenih odšteta za šumske štete     PDF    TXT 181
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 183
 
Različite viesti:
     
Šumske prodaje. — Obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — Nova zgrada visoke škole za kulturu tla u Beču.     PDF    TXT 183
 
Sitnice:
     
Amerikanski divlji puran. — Umjetno gojenje smrčaka i vrganja. — Nješto o lisici. — Hajka na vukove. — Samoubojsto. — Velika šumska kradja. — Nesreća usljed neopreznog baratanja s puškom. — Ogojne radnje u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Fizioložka razmatranja     PDF    TXT 185
Natječaj i oglasi     PDF    TXT 193
Okružnica.     PDF    TXT 195
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 196

                UNDER CONSTRUCTION