broj: 4/1896        pdf (7,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše J. K.
Važna nova knjiga u magjarskoj šumarskoj literaturi.     PDF    TXT 121
Piše J. K.
Njemački šumari i uzgoj hrastovine.     PDF    TXT 144
U Oester. Forst- u. Jagd-Zeitung napisao L. Hufnagl. Preveo J. K.
Što je to prieborna šuma ?     PDF    TXT 148
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Profesor Dr. Graner. — K. Bajkušev     PDF    TXT 152
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 153
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz i uvoz francezkih dužica.     PDF    TXT 154
 
Različite viesti:
     
Naukovni tečaj za praktične šumare na visokoj c. kr. školi za zemljotežtvo u Beču. — Omorikov prelac. — Koja je godišnja doba najbolja za obaranje stabala? — Osvrt na odgovor u br. 1. „Šum. lista". — Srnjaci u lovištih grofa M. Bombellesa.     PDF    TXT 156
 
Sitnice:
     
Ubio medjeda. — Natječaj za lugare za posjet milenijske izložbe u Budimpešti. — Nova Fückertova puška. — Drveni klinčići kao uvozni predmet u Austro-Ugarsku. — Šume u Bosni.     PDF    TXT 160
Dražba stabala.     PDF    TXT 162
Natječaji     PDF    TXT 162
Dopisnica predsjedničtva šumarskoga družtva.     PDF    TXT 163

                UNDER CONSTRUCTION