broj: 4/1895        pdf (9,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše Mirko Puk
Osvrt na članak „Praktična uporaba trigonometrije".     PDF    TXT 125
Piše Gašo Vac, kot. šumar u Dolj. Miholjcu.
Vodno pravo     PDF    TXT 128
Napisao šumarnik L. Hufnagl. Preveo B. K
Preborna šuma, njezina normalna slika, drvna, zaliha, prirast i prihod     PDF    TXT 134
Piše Vjekoslav Stublić, šum. pristav, upravitelj šumarije.
Umjetno (ručno) pomladjivanja šuma kod prvobanske imovne obćine.     PDF    TXT 146
 
Osobne viesti:
     
Umirovljenje. — Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 150
 
Družtvene viesti:
     
Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu kao utemeljiteljni član hrv.-slav. šumar. družtva     PDF    TXT 150
 
Zakoni i normativne naredbe:.
     
Zakoni i normativne naredbe:.     PDF    TXT 151
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:.     PDF    TXT 152
 
Sa drvarskog tržišta :
     
Obći osvrt na prometne prilike sa drvnom robom. — Austro-ugarski promet sa dužicama u mjesecu siečnju t. g. — Promet drvenine u Ugarskoj. — Dražbena prodaja stabala.     PDF    TXT 154
 
Različite viesti:
     
Gospodarski i šumarski vještaci kod njemačkog diplomatičkog zastupstva. — Šumarski nadsavjetnik dr. pl. Fischbach     PDF    TXT 156
Viesti zemaljskog izložbenog odbora.     PDF    TXT 157
 
Sitnice:
     
Šumsko gospodarstveni odnošaji petrovaradinske imovne obćine. — Najveća vrba. — Je li žir otrov? — Iztraživanje mozga kod raznih pasmina pasa. — Zimotreni i dvostruki godovi. — Upotrebljivanje piljevine. — Umjetni pamuk. — Madjal u šumi. — Potreba pranične kiseline za šumske rastline. — Okamenjena šuma     PDF    TXT 163
Pitanja.     PDF    TXT 169
Rječnik k članku: "Preborna šuma, njezina normalna slika, drvna zaliha, prirast i prihod".     PDF    TXT 170
Zaključni račun zajedničke mirovinske zaklade činovnika imovnih obćina za godinu 1894.     PDF    TXT 171
Oglas.     PDF    TXT 172
Na uvaženje     PDF    TXT 172
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 172

                UNDER CONSTRUCTION