broj: 4/1891        pdf (11,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Priobćio kot. šumar Ljud. pl. Szentgyörgyi
Ugljen.     PDF    TXT 166
Nalom od bure na omoriki i jeli     PDF    TXT 173
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Prinos hrv.-slav. šumar. družtvu u izložbene svrhe i sudjelovanje držav. šum. uprave kod jubilarne gosp.-šum. izložbe god. 1891.     PDF    TXT 177
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 2. ožujka 1891. br. 30.551. ex 1890. u pogledu izpita kandidata za lugarsku, odnosno šumsko-tehničkn pomoćnu službu. — Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 21. ožujka 1891. br. 35.236. ex 1890. glede naknade troškova za plienitbu i obskrbu marve, zatečene u nedozvoljenoj paši u šumi. — Okružnica o škodljivosti bagremova crvca (Lecanium robiniarum)     PDF    TXT 180
 
Lovstvo:
     
Uspieh lova u lovištih vlastelinstva Našice. — Uspieh lova god. 1890. u lovištih gradske obćine Sriemski Karlovci. — Jarebice nastradale.     PDF    TXT 186
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Položio izpit za profesora iz šumarstva     PDF    TXT 187
 
Sitnice:
     
Natječaj za popunjenje izpražnjenih šumarskih mjesta. — Zaključni račun krajiške investicionalne zaklade za god. 1889. — Viši državni šumarski izpiti. — Za izložbenu sbirku. — Inžinir-šumar. — Svašta po nešto iz lovačkoga svieta iz okolice Zrinjske. — Fenomenalno stablo. — Topola kanadska (Populus monilifera). — Osvrt na prošlu zimu. — Podpora za oskudne slušatelje šumarstva     PDF    TXT 187
Dopisnica urednišitva     PDF    TXT 192

                UNDER CONSTRUCTION