broj: 4/1886        pdf (10,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Razpravlja F. X. Kesterčanek
Šumarska obuka spada na sveučilište.     PDF    TXT 145
Piše M. Starčević
Kako i tko ima voditi disciplinu nad činovnici i službenici imovnih obćina?     PDF    TXT 162
Saobćuje Simeon Pjerotić, knjež. bugar. šum. nadzornik.
Šume i šumarenje u Bugarskoj.     PDF    TXT 166
Šumarska organizacija "Ilirije" za vrieme francezke vladavine (od 1809—1813.).     pdf    TXT 170
 
Družtvene viesti:
     
Vivat sequens ! — Molba. — Družtvene diplome. — Predstavka.     PDF    TXT 180
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje IV. — Francezki konzulat u Zagrebu i hrvatska trgovina drvom. — Promet s dužicami. — Promet šumskih proizvoda u Ogulinu g. 1885.     PDF    TXT 181
 
Naredbe i zakoni:
     
Naredba glede pomladjivanja vlastelinskih šuma.     PDF    TXT 183
 
Lovstvo:
     
Pošast šljuka u Hrvatskoj. — Izkaz lovine vlastelinstva „Kutjevo" za god. 1885. — Opažanja o selitbi ptica.     PDF    TXT 184
 
Knjižtvo:
     
Zbirka najvažnijih šumarskih zakona i naredaba, kao i zakona i naredaba o lovstvu, valjanih za Hrvatsku i Slavoniju. — Die Forste der in Verwaltung der k. k. Ackerbauministeriums stehenden Staats- und Fondsgüter. — Poučno putovanje.     PDF    TXT 184
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Ubojica lugara Žilića. — Izprebijani lugar. — Šumska parnica pred kr. sudb. stolom u Zemunu.     PDF    TXT 185
 
Raznoliko:
     
Sa križevačkoga učilišta. — Znak vremena. — Rano izplazle zmije. — Lugarski izpiti. — Reambulacija šumskih medja vlastelinstva kutjevačkoga. — Stanje mirovinske zaklade činovničtva imovnih obćina. — Stanje mirovinske zaklade službenika imovne obćine križevačke. — Stanje mirovinske zadruge lugara I. banske imovne obćine. — Uredjenje bujice „Riečine". — „Le Rosoléne".     PDF    TXT 187
 
Natječaji i osobne viesti:
     
Natječaji. — Umro. — Imenovanja i premještaji.     PDF    TXT 189
Novom godinom pristupili društvu. — Potvrda. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 190
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 192

                UNDER CONSTRUCTION