broj: 4/1883        pdf (7,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Promjena družtvenih pravila.     PDF    TXT 155
Piše Milan Crnković
Hrvatsko šumarstvo.     PDF    TXT 157
Piše T. Bogoević, protustavnik imovne obćine križevačke
Na obranu.     PDF    TXT 160
Novi lovni zakon za magjarsku.     PDF    TXT 162
Piše profesor Gustav Pexider
Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivanje na svojstva tla.     PDF    TXT 172
???
Šumarska statistika, njezin djelokrug i važnost.     PDF    TXT 185
???
Iz Dalmacije     PDF    TXT 188
 
Različite viesti
     
Program k VII. redovitoj glavnoj skupštini. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Poučno putovanje u gornju Štajersku. — Šumarski državni izpiti u Bosni i Hercegovini. — K reorganizaciji šumarstva u Austriji. — Ornithologička sbirka zoologijskoga muzeja u Zagrebu. — K pitanju pošumljenja Krasa. — Tvornica tanina u Županju. — Promet drva na Rieci. — Molba šumarom i gospodarom. — Proračun kr. ug. državne šumarske uprave za god. 1883. — Spravljanje žira i bukvice preko zime. — Važno za lovce. — Nauk o čuvanju šuma. — Sjednica upravljajućeg odbora. — Peta glavna skupština ruskih šumara. — Šumarstvo u Austriji i kod nas. — Nihilizam i šumarska akademija u Varšavi. — Umjetno drvo. — Šumarstvo u proračunu Ugarske i Hrvatske za god. 1883. — Sitnice trgovačke. — „Pozor" o „šumarskoj povjesti". — Šumarski vježbenik. — K statistici grabežljive zvjeradi u Krajini. — Izvješće o tršćanskoj izložbi god. 1882. — Ubio medjeda. — Okružnica i molba. — Reorganizacija zem. uprave i šumarstvo. — Njemačka šumarska učilišta i državne šumarske službe. — Opet novi stroj za sjetvu žira. Imenovanja.     PDF    TXT 191
Potvrda o uplaćenju društvenih prinosah.     PDF    TXT 199
Stanje, družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 200

                UNDER CONSTRUCTION