broj: 4/1882        pdf (10,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


objelodanjuje Fran X. Kesterčanek
Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata,     PDF    TXT 165
 
     
od A. Danhelovsky-a
K riešenju pitanja o čistom prihodu šuma     PDF    TXT 182
po Neumannu
K spoznavanju šumarskih odnošaja u Bosni     PDF    TXT 185
od Milana Crnkovića, kotar. šumara u Kastvu
Iz Istre.     PDF    TXT 198
bilježio Josip Ettinger
Izkaz o cvatnji šumskoga drveća i grmlja u okolici zagrebačkoj god. 1882.     PDF    TXT 204
 
Različite viesti
     
Glavna skupština šumarskoga družtva za godinu 1882. u Zagrebu. — Sjednica upravljajućega odbora. — + Dr. Emanuel vitez Purkynč. — + Dr. Josip Schlosser vitez Klekovski. — Vriedno, da se spomene. — Uspjeh lova na krunskom dobru Gödöllö. -- Poučno putovanje na dalmatinski kras. — Šumarstvo križevačke podžupanije. — Bostrychus curvidens u gornjoj Krajini. — Šumski prorok vremena. — Pletarstvo. — Proračun ugarskih državnih šuma za g. 1882. — Uspjeh lova g. 1881. na imanjih kneza Schwarzenberga i grofa A. Forgača. — Iz tvornice gosp. M. Radoševića u Fužinah. — Promjena referade. — Šumarstvo Dalmacije. — Zemaljsko dobro Kutjevo se prodaje. — Njegova preuzvišenost ban na krasu. — Pobjesnuli ugrizeni od kurjaka. — Projekt za zakon o šumama u Srbiji. — K pošumljenju na austrijanskom krasu. — Eucalyptus. — Gatanje, da li će se žir pretvoriti n šišaricu (lučec). — Poziv. — f Miroslav Bergvald. — Lužnjak od 246 godina starosti u slavonskoj nizini. — Naša trgovina sa dužicami. — Šumarstvo u podžupaniji sisačkoj. — Službeno izviešće o stanju šumarstva kr. Podžupanije zagrebačke za god. 1881. — Imenovanja. — Stanje hrv.-slav. šumarskog družtva koncem mjeseca lipnja 1882. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 207

                UNDER CONSTRUCTION