broj: 4/1881        pdf (7,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
V. glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva     PDF    TXT 155
Šumarsko naukovno pitanje pred hrv. saborom.     PDF    TXT 157
???
Razmatranje o reorganizaciji uprave i gospodarenja po obćinskih šuma     PDF    TXT 163
piše Ettinger
Vriednost trske na l rali površine     PDF    TXT 170
piše Franjo pl. Kružić
Uporaba tahimetrije u zemljomjerstvu     PDF    TXT 173
Rieč prije šumarske skupštine     PDF    TXT 190
 
Različite viesti
     
Konrad Rosa. — Trgovina s drvi u Zagrebu. — Eksport hrvatskih dužica u Francezku. — Neugodan provodić. — Sgrada i prostorije kr. šumarskog učilišta u Križevcih. — Kvarovi i štete od poljskih miševa. — Koruško šumarsko družtvo. — Šumarsko-obrtničke škole u Češkoj Šumavi. — Trattato di selvicultura. — Obrtnička škola za drvorezbarstvo u Primorju. — Lov u Češkoj prije 100 godina. — Šećer kano nuzgredni šumski užitak u Austriji. — Lovka za hrušte od Voitelliera. — Novi šumarski list. — Petdesetgodišnjica šumarske stolice na universi u Giessenu. — U Hrvatskoj se nalazeći kornjaši plemena vrtača, — Koješta o šumarsko-uzgojnih troškovih u nas. — Kako se u Francezkoj čuvaju šume proti oštećivanju. — Kritika domaćih i stranih novina o „dendrometrija ili nauci, kako valja postupati kod procienjivanja jedrine pojedinih stabala kao i drvne gromadi čitavih šuma" i „Hrv. šum. kolendaru." — Ubijena medvjedica s mladim medvjedićem. — Ugarsko-hrvatsko-srbski promet šumskimi proizvodi g. 1879. — Za postignuće šuma u Dalmaciji. — Poučno putovanje slušatelja Šumarstva na Kras. — Stari orao. — Domaća industrija s drvi. — Odredba glede gojenja čuvanja šuma od god. 1807 u bivšoj Krajini sadanje belovarske županije. — Obdržavanje državnih izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Nekrolog pokojnoga c. kr. šumarskoga ravnatelju Josipa Kargla. — Neopreznost na lovu. — Najnovija djela počastnih članova hrv. šum. družtva, gg. M. R. Presslera i dr. baruna Seckendorfa. — Imenovanja. — Opazka. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 191

                UNDER CONSTRUCTION