broj: 4/1880        pdf (12,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Izvješće o djelovanju hrv.-slav šumarskoga družtva god. 1880.     PDF    TXT 161
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Vinkovačka šumarska skupština.     PDF    TXT 169
prof. F. X. Kesterčanek
Uporabna vriednost naših šum. proizvoda.     PDF    TXT 180
šumarnik Vatroslav Rački
Franceska dužica i stanje naših šuma.     PDF    TXT 190
šumar Dragutin Laksar
Da li se preporučuje u najnovije doba uvađanje četinjačkih šuma u Hrvatskoj?     PDF    TXT 198
Dragutin Nanicini, protustavnik
Da li se preporučuje umjetno uzgajanje Četinjačkih šuma u Hrvatskoj.     PDF    TXT 202
???
Staničevina.     PDF    TXT 208
???
Hrasti lužnjaci.     PDF    TXT 216
 
Različite viesti
     
Uspjeh sadbe sjemenja, poslanoga po hrv. slav. šum. družtvu pojedinim obćinam. — Promjene u šumskom osoblju. — Reorganizacija šumarske uprave u Magjarskoj. — Šumarstvo na zemaljskoj izložbi u Gradcu. — Prilozi k šumskoj statistici virovitičke županije. — Šumarska predavanja na kr. višem šumarskom učilištu u Križevcih u zimskom poljeću 1880|81. — Kranjsko primorsko šumarsko družtvo. — Lugaski tečaj na kr. šum. učilištu u Križevcih. — Šumarska akademija u Hochenheimu. — Kakovo valja grmlje uzeti za živice. — Abies Douglasii Lindl — Prodaja drž. krajiških šuma. — Veleposjed i katastralna procjena. — Bukvica. — P. n. gospodi članovom. — Stanje družtvene blagajne, — Poziv na predplatu. — Radi potresa.     PDF    TXT 221

                UNDER CONSTRUCTION