broj: 4/1879        pdf (12,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Hlava Dragutin
Službeno izvješće o XII. velikoj skupštini austrijskoga državnoga šumarskoga družtva u savezu sa hrvatsko-slavonskim i kranjsko-primorokim šumarskim družtvom     PDF    TXT 153
???
Nasad svatbenih stabala     PDF    TXT 225
Pausa, nadšumar
Bilježke ob odnošaju medju količinom, težinom itd. sjemenja od drveća     PDF    TXT 227
 
Razne viesti
     
Promjene u osoblju     PDF    TXT 228

                UNDER CONSTRUCTION