broj: 4/1878        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Karl Peyrer, k. k. Ministerialrath im österr. Ackerbauminiaterium.
Kras hrvatske krajine i kako da se spasi, za tiem kraško pitanje uploške.     PDF    TXT 183
 
     
???
Druga banska imovna obćina i njezini čisti dohodci.     PDF    TXT 208
???
Četiri godine poslije požara šume.     PDF    TXT 219
???
Trieslovina i šumska nuzporaba     PDF    TXT 226
???
Iztraživanje posljedaka postignutih prigodom proredjivanja mladih sastojina.     PDF    TXT 228
 
Razne viesti
     
Družtvene viesti. — Uplaćeni društveni prinosi za g. 1878. — Ljetošnji viši šumarsko-državni izpiti. — Visoka škola za obradjivanje zemlje. — Moravsko-šlezka šumarska škola u Eulenbergu. — Češka šumarska škola u Weisswasseru. — Šumarski činovnici u Austriji god. 1876. — Sredstvo, kojim se dade doba siečnje drva razpoznati. — Gubar. — Konkurencija obrtu drva za sudje. — Proizvodu kore za trieslo prieteća pogibelj. — Bagulja. — Ošumljenje raznih evropejskih država izraženo u postotcih. — Pero za obilježivanje drva. — Novo sredstvo proti komarcem. — Uporaba gulenja hrastovih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. — Književnost. — Izpravak. — Stanje družtvene blagajne     PDF    TXT 234

                UNDER CONSTRUCTION