broj: 4/1877        pdf (11,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
???
Impregniranje drveća.     PDF    TXT 252
Drag. Hlava, profesor šumarstva.
Izvještje o poučnom putovanju slušateljah kr. šumarsko-gospodarskoga učilišta Križevačkoga na imanje Nj. c. kr. visosti gospodina nadvojvode Albrechta u Lak-Bellye u Ugarskoj koncem mjeseca lipnja 1877.     PDF    TXT 257
Prepis dopisa kr.ug. ministarstva financijah, upravljenog dne 14. srpnja 1877, br.30.168, napreuzvišenog gospodina bana trojedne kraljevine.     PDF    TXT 265
Okružnica svimkolikim katastralnim ravnateljstvom.     PDF    TXT 269
 
Razne viesti
     
Plutasti hrast i zaplodjivanje krasa. - Izvoz šumskih proizvoda. - Turski višnjevi kamiši (čibuci). - Novo gospodarstvo brsta. - Novi strukovni list. - Osobne vjesti. - II. redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva - Riedki pojav prirode.     PDF    TXT 270
Natječaj.     PDF    TXT 274

                UNDER CONSTRUCTION