broj: 4-5/1982        pdf (16,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Rauš, Đ. UDK: 630* (091) (497:13)
Rezultati petnaestogodišnjih (1966—1980) istraživanja i kartiranja slavonskih i baranjskih šuma     PDF    TXT 93
Tomašić, Ž. UDK: 630* 51 Quercus robur Liebl., Quercus petraea Liebl.
Sastojinske jednoulazne tablice za hrast lužnjak (Quercus robur L.) i hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)     PDF    TXT 107
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Tomašević, A. UDK: 633.88 + 518.19
Mogućnosti korištenja ljekovitog bilja s našeg krša     PDF    TXT 125
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Biškup, J. UDK: 630*4 + 328.34 »311« (430)
Karl Marx o šumskim štetama     PDF    TXT 140
 
POVIJEST ŠUMARSTVA — PORTRETI
     
Piškorić, O.
Vatroslav German, kr. zemaljski kulturni viećnik u Kutjevu     PDF    TXT 149
 
FOTOGRAFIJE IZVAN TEKSTA
     
Dereta, B.
Dio arboretuma sa staklenikom b. Srednje šumarske škole za krš u Splitu.     PDF    TXT 156
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Topić, V.
Proizvodne mogućnosti kraških pašnjaka submediterana . .     PDF    TXT 157
 
ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI
     
Štahan, Ž.
Savjetovanje o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije     PDF    TXT 159
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Kišpatić, J.
Novije šumski-fitopaitološke pojave u SR Njemačkoj . .     PDF    TXT 161
Kišpatić, J.
Propadanje šuma od otrovnih imisija.     PDF    TXT 162
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Vidaković, M.
Jovanović, B.: Dendrologija, III dopunjeno izdanje     PDF    TXT 163
Kovačević, P.
Kovačević, I.: Stoljetni izazov Senja     PDF    TXT 164
Chylak, R.
Frković, A.: Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja     PDF    TXT 166
Piškorić, O.
IV SAVJETOVANJE o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije     PDF    TXT 168
Piškorić, O.
GLASNIK Rep. zavoda za zaštitu prirode i Prir. muzeja u Titogradu     PDF    TXT 169
Piškorić, O.
TOPOLA, Bilten Jug. nac. komisije za topolu     PDF    TXT 171
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Spaić, I.
SCHWENKE, W.: Leitfaden der Forstzoologie und des Forstschutzes gegen Tiere     PDF    TXT 174
Piškorić, O.
L´ITALIA forestale e montana, br. 1—6/1981.     PDF    TXT 175
Hruška, B.
ZNANSTVENI RADOVI Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva Zvolen br. 29. i 30/1979. te br. 31. i 33/1981.     PDF    TXT 176
Hruška, B.
LESNICKÂ PRACE, 1981     PDF    TXT 179
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ZAPISNIK 88 REDOVNE SKUPŠTINE SITŠDI HRVATSKE, održane 18.12.1981. u Zagrebu.     PDF    TXT 183
 
IN MEMORIAM
     
Drinić, P.
Vasilije Matić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 203

                UNDER CONSTRUCTION