broj: 4-5/1953        pdf (17,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Dr. M. Anić
Osvrt na ekspresne šume na Sedreniku     PDF    TXT 155
Ing. O. Piškorić
Utjecaj krupnoće sjemena plutnjaka i prnara na nicanje i razvoj biljaka     PDF    TXT 169
 
EKONOMIKA ŠUMARSTVA
     
Ing. B. Bićanić
O cilju šumskog gospodarstva i o njegovoj realizaciji     PDF    TXT 172
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Ing. J. Jovanović
Iskorišćenje tanke tehničke oblovine     PDF    TXT 186
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr. ing. D. Klepac
Uređajne tablice     PDF    TXT 192
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Pejoski-Radimir
Savremeni pogledi na stimulirano smolarenje     PDF    TXT 206
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. B. Emrović
O konstrukciji lokalnih jednoulaznih tablica (tarifa)     PDF    TXT 214
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Ing. O. Piškorić
Kako kudzu podnosi posolicu     PDF    TXT 221
Ing. M. Jovančević
O težinskim i volumnim svojstvima sjemenja i plodova nekih mediteranskih vrsta     PDF    TXT 223
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Ing. V. Supek
74. godišnja skupština Šumarskog društva NR Hrvatske     PDF    TXT 228
Ing. B. Milas
Ing. Ladislav Kohut     PDF    TXT 242
Ing. M. Strineka
Ing. Tropper Antun     PDF    TXT 242
Dr. ing. Roko Benić     PDF    TXT 243
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I PREDAVANJA
     
Ing. I. Podhorski
J. Pourte: Topole u Jugoslaviji     PDF    TXT 243
Ing. I. Podhorski
Dr. Wezzstein: Kultura topola     PDF    TXT 245
Ing. J. Šafar
Leibendgut: Izgradnja i šumsko-uzgojno značenje najvažnijih šumskih zajednica u Švicarskoj     PDF    TXT 246
ing. J. Šafar
Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen     PDF    TXT 247
Ing. J. Šafar
Leibundgut: Der Wald eine Lebensgemeinschaft     PDF    TXT 248
Ing. J. Šafar
Pockberger: Der naturgemässe Wirtschaftswald     PDF    TXT 248
Dr. Kišpatić
Mädel: Schädlinge im Bauholz     PDF    TXT 249
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Dr. M. Plavšić
Ing. B. Kraljić: Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva     PDF    TXT 250
Ing. Đ. Knežević
Domaći stručni listovi     PDF    TXT 252

                UNDER CONSTRUCTION