broj: 4-5/1947        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. Ziani
Privatni šumski posed i zadrugarstvo     PDF    TXT 99
 
RAZNO
     
Ing. V. Điković
Šumarstvo Sovjetskog saveza     PDF    TXT 113
 
UZGOJ I ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. V. Beltram.
Borov prelac     PDF    TXT 119
Ing. D. Tresiglavić
Šumski požari     PDF    TXT 128
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. R. Benić
Zadaci šumarstva u petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947.—1951. —     PDF    TXT 138
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, LOVSTVO
     
Ing. Z. Turkalj
O ishrani jelenske i srneće divljači     PDF    TXT 147
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU, PROPAGANDA, ŠTEDNJA DRVETA
     
Ing. A. Begović
Uloga šumarstva u obnovi NR Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 148
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA, DRVNA INDUSTRIJA
     
Rudno drvo preko plana u SSSR     PDF    TXT 150
Uspjesi naprednih radnika u SSSR     PDF    TXT 150
Nova šumsko-gospodarska poduzeća SSSR     PDF    TXT 151
 
RAZNO
     
Ispunjenje plana u 1947. god. u SSSR     PDF    TXT 151
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, LOVSTVO
     
Ing. P. F.
Podizanje ograda od kamenog suvozida i živica     PDF    TXT 152
 
RAZNO
     
Ing. I. Lončar
Medena rosa     PDF    TXT 157
 
IZ STRUČNE KNJIŽEVNOSTI
     
Prof. Dr. B. Šolaja
Ugrenović: Kemijsko iskorišćavanje i konzerviranje drveta     PDF    TXT 158
 
OSOBNE VIJESTI
     
†Ing. Svetozar Radojčić     PDF    TXT 159

                UNDER CONSTRUCTION