broj: 3/1937        pdf (10,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO.
     
Ing. A. Premužić
Osamdesetgodišnjica počasnog predsjednika Jugosl šum. udruženja Milana Turkovića.     PDF    TXT 109
 
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO.
     
M. Knežević
Hercegovačke koze.     PDF    TXT 111
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Dr. Z. Vajda
Bijeli jasen u prebornoj šumi na Kršu.     PDF    TXT 126
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA.
     
L. Jaeger
Upotreba domaćih goriva za pogon eksplozivnih motora.     PDF    TXT 137
 
ŠUM. POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUM. POVIJEST ŠUM. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. A Panov
Popularisanje šumarstva.     PDF    TXT 145
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Ing. O. Piškorić
Pabirci iz stranog šumarstva.     PDF    TXT 151
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
Prof. dr. A. Petračić
† Rude pl. Rukavina.     PDF    TXT 155
 
LITERATURA: b) Strana
     
Prof. Dr. A. Petračić.
Dr. L. Tschermak: Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Ost-Alpen, Mariabrunn 1935.     PDF    TXT 156
 
a) DOMAĆA.
     
Ing. V. Koprivnik.
Zakon o lovu (Tumač ing. A. Šivic—Fr. Žnidaršić), Ljubljana 1936.     PDF    TXT 157
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
J. Krpan
Iz udruženja studenata šumarstva. Šumarsko plesno veče u Zagrebu.     PDF    TXT 159
 
RAZNO.
     
Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu od 1937. br. 2.     PDF    TXT 160
Oglas dražbe hrastovih stabala     PDF    TXT 160
 
ŠUM. POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUM. POVIJEST ŠUM. ADMINISTRACIJA.
     
Riješenje Ministarstva šuma i rudnika da se ne smije sjeći u državnim šumama Pančićeva omorika i munika     PDF    TXT 161

                UNDER CONSTRUCTION