broj: 3/1935        pdf (9,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193503 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA.
     
Ing. A. Kauders
Utjecaj ekstremnih temperatura na vegetaciju u Hrv. Primorju.     PDF    TXT 95
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Ing. O. Piškorić
Upotreba drveta u najnovije vrijeme.     PDF    TXT 99
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. POVIJEST. ADMINISTRACIJA.
     
D. Veseli
Stručna sprema šum. zaštitnog i tehn. pomoćnog osoblja.     PDF    TXT 101
 
IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA.
     
R. Antoljak
»Šumarsko plesno veče« 1935.     PDF    TXT 108
Iskaz priloga za »Šum. plesno veče«     PDF    TXT 110
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Rezultat držav. stručnog ispita šumar. pripravnika sa fakultetskom spremom održavanog u novembru 1934     PDF    TXT 112
 
IZLOŽBE.
     
Geodetska izložba 3 do 10 III 1935 u Zagrebu     PDF    TXT 112
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Dr. Ulmanski
Šumsko-privredna geografija od Ing. Dr. M. Marinovića.     PDF    TXT 113
Ing. M. Anić
Prof. Dr. M. Gračanin: Die Salzböden des nordöstlichen Adriagebietes als klimatogene Bodentypen.     PDF    TXT 114
Šematizam i status osoblja u resoru Min. šuma, II godište, 1934, od Ing. Josipa Borošića     PDF    TXT 116
O. P
Izdanja naših šumara u 1934 g.: Ing. J. Miklavžić: Kmetsko gozdarstvo, Ing. V. Novak: O urejanju gospodarstva z gozdi, Ing. S. Baranac: Pokretna poljoprivredna izložba,     PDF    TXT 117
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Anić
Zeitschrift für Forst- und Jagdwessen, 1933. Mit 7—12; 1934. Mit 1—12.     PDF    TXT 118
Ing. M. Anić
Zeitschrift für Forst- und Jagdwessen, 1933. Mit 7—12; 1934. Mit 1—12.     PDF    TXT 118
 
RAZNO.
     
Oglas ekonomije »Ovčara« u Čepinu o prodaji reznica kanadske topole     PDF    TXT 122

                UNDER CONSTRUCTION