broj: 3/1931        pdf (14,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193103 and arb=1 order by id

 
ENTOMOLOGIJA I OBRANA ŠUMA
     
Ing. R. Kolaković
Iz borbe protiv potkornjaka u bosanskim četinjastim šumama.     PDF    TXT 85
 
BOTANIKA — UZGOJ ŠUMA — POŠUMLJAVANJE
     
Ing. T. Španović
Meke ili ritske šume u Podunavlju.     PDF    TXT 92
 
RAZNO
     
L.
Književne nagrade internacionalnog instituta za agrikulturu.     PDF    TXT 124
 
OBRANA ŠUMA
     
N. Anitas
Još o kozama.     PDF    TXT 125
 
LITERATURA b) Strana
     
Ing. Z. Vajda
Dr. Alfred Dengler: Waldbau auf ökologischer Grundlage.     PDF    TXT 131
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. Josifović: Biljna patologija     PDF    TXT 133
Prof. Dr. A. Petračić: Uzgajanje šuma, II. dio.     PDF    TXT 133
 
LITERATURA b) Strana
     
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen     PDF    TXT 134
Tharandter forstliches Jahrbuch     PDF    TXT 134
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF    TXT 134
Centralblatt für das gesamte Forstwesen     PDF    TXT 135
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung     PDF    TXT 135
Revue des Eaux et Forets     PDF    TXT 136
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF    TXT 136
Revista padurilor     PDF    TXT 136
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Zakon o dopuni Zakona od 25. aprila 1894. god. o uređenju zemljišnih zajednica     PDF    TXT 137
 
LITERATURA b) Strana
     
Ing. M. Anić
Annales de l´ école nationale des eaux et de la station de recherches et expériences forestieres.     PDF    TXT 137
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Zakon o eksekutivnoj naplati šumskih šteta i kazna za šumske krivice     PDF    TXT 138
Rezolucija o rješavanju šumarsko-gospodarskog problema «u kraškom području Savske banovine     PDF    TXT 139
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Iz Udruženja studenata šumarstva. Plesno veče.     PDF    TXT 144
 
LIČNE VIJESTI
     
N.
† Ivan Spurny.     PDF    TXT 147
Promjene u službi     PDF    TXT 147
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Mirovinska zaklada Kraj. imovnih općina     PDF    TXT 151

                UNDER CONSTRUCTION