broj: 3/1925        pdf (13,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Ing. A. Ružić (Ljubljana)
O šumama agrarne reforme.     PDF    TXT 143
Ing. Miloš P. Ćirković (Kruševac)
Impregnacija železničkih pragova.     PDF    TXT 155
Dr. Josip Balen (Senj)
Iz šumskog vrta.     PDF    TXT 179
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović
Šumarska liga zemalja sredozemnog mora.     PDF    TXT 182
Ugrenović
O dvadesetpetogodišnjici Petra Petrovića.     PDF    TXT 184
 
Nastava i nauka
     
Ing. Dragoljub S. Petrović
Malo kritke praktične šumarske škole u Aleksincu.     PDF    TXT 186
Poljoprivredni rečnik.     PDF    TXT 191
Dr. August Langhoffer
Riječ o gusjenici gubara i rodbine.     PDF    TXT 192
 
Literatura
     
Dr. August Langhoffer
Mih. Gradojević: Thecodiplosis brachyntera. Schwaeg., Škudce borovych lesu na Slovensku.     PDF    TXT 196
 
Zakonodavstvo
     
Agrarna reforma i prodaja šuma. - Naredba u svrhu zagajivanja i pošumljavanja goleti.     PDF    TXT 197
 
Iz Jug. Šumarskog Udruženja
     
Izvadak iz zapisnika III. sjednice UO. - Redakcijski odbor. - Honorar za sarađivanje u “Šumarskom listu”. - Knjižnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja. - Popularizacija šumarstva.     PDF    TXT 202
 
Bilješke
     
Ekskurzije naših fakulteta. - Ples studenata zagrebačkog šumarskog fakulteta.     PDF    TXT 207

                UNDER CONSTRUCTION