broj: 3/1924        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Ing Putick Vilim (Ljubljana)
Gradišnjica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji     PDF    TXT 107
Ing. Krstić Orestije (Skoplje)
Suvatski pojas na planinama južne Srbije     PDF    TXT 113
Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb)
Prilog k pitanju izmjere promjera na nepravilnim poprečnim prerezima debla     PDF    TXT 123
Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb)
Uspješno sredstvo protiv gusjenica gubara     PDF    TXT 137
 
Literarni pregled.
     
Ugrenović
Savremeno šumarstvo Švajcerske     PDF    TXT 139
Ing. Marinović
Novija stručna djela na njemačkom jeziku     PDF    TXT 141
 
Bilješke.
     
Šivic
Izpopolnilev zbirk slovenske pokrajinske Favne     PDF    TXT 152
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanja, premještenja, umirovljenja itd.     PDF    TXT 153
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Predstavka fakultetski obrazovanih činovnika     PDF    TXT 159
 
Službene vijesti.
     
Ispravci.     PDF    TXT 159
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Statut Saveza fakultetski obrazovanih činovnika     PDF    TXT 161

                UNDER CONSTRUCTION