broj: 3/1923        pdf (14,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Ing Viljem Putick (Ljubljana)
Nešto o kubiciranju dasaka     PDF    TXT 123
Dr. Vladimir Skorić (Zagreb)
Doprinos poznavanju uzročnika osipa iglica crnogoričnog drveća     PDF    TXT 127
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Bilješke s puta u inostranstvo     PDF    TXT 138
Bujičarstvo     PDF    TXT 157
Bujičarstvo     PDF    TXT 157
 
Ispravak.
     
Ispravak.     PDF    TXT 157
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Cijena drvog tržišta (u februaru 1923)     PDF    TXT 168
 
Literarni pregled.
     
Prof. Nenadić
Dr. Endres: Forstpolitik 1922.     PDF    TXT 170
Francuska književnost: „Revue des Eaux et Forets"     PDF    TXT 172
Ekman
Švedska "Handbok skogsteknologi" (Priručnik za tehnologiju drveta)     PDF    TXT 172
Ugrenović
Danska „Byggematerialer" (Građevni materijali)     PDF    TXT 172
Upozorenje     PDF    TXT 172
 
Bilješke.
     
Šumarski kongres u Parizu     PDF    TXT 173
Savremeno šumarsko zakonarstvo     PDF    TXT 173
Odlikovanja u direkciji šuma u Sarajevu     PDF    TXT 174
S. H. Gutman d. d.     PDF    TXT 174
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak zapisnika 3. sjednice     PDF    TXT 175
Uplaćena članarina za g. 1922.     PDF    TXT 183
Terminologija     PDF    TXT 184
Darovi     PDF    TXT 184
 
Naredbe.
     
Zaključni račun mirovinske zaklade lugara slunjske imovne općine za god. 1922.     PDF    TXT 184
Dijeljenje biljki senjskog biljevišta     PDF    TXT 185
Dijeljenje biljki senjskog biljevišta     PDF    TXT 185
 
Osobne vijesti (imenovanja, premještenja, odlikovanja).
     
Umrli.     PDF    TXT 191

                UNDER CONSTRUCTION