broj: 3/1922        pdf (18,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=192203 and arb=1 order by id

 
Članci.
     
Arpad Karolyi (Zagreb)
Metode i problemi u šumarskoj nauci     PDF    TXT 128
Ing. Mirko Puk (Zagreb)
Budućnost naših šuma     PDF    TXT 144
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Potrajnost šumskog gospodarenja     PDF    TXT 149
Ing. A. Šivic
Gozdarski pomen projektiranih železniških zvez Slovenije z morjem     PDF    TXT 162
 
Literarni pregled.
     
Dr. Š.
Prikaz stručnih knjiga     PDF    TXT 169
Ing. Cvetič
Prikaz stručnih knjiga     PDF    TXT 169
 
Šumarska nastava.
     
Praktični državni šumarski ispit     PDF    TXT 170
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Marinović
Saobraćajna kriza     PDF    TXT 176
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Poziv na sjednicu     PDF    TXT 179
Zapisnik odborove seje ljubljanske podružnice     PDF    TXT 179
I. in V. odsjek rada na poslu     PDF    TXT 181
 
Bilješke.
     
Staleški naslov inženjer za absolvente šum. akademije u Zagrebu     PDF    TXT 183
Taksa na žage v Sloveniji     PDF    TXT 186
Izposojevanje indikacijskih škic v svrho evidence gozd. katastra     PDF    TXT 186
Eksploatacija hrastovih šuma     PDF    TXT 187
Slaveks d. d. u Zagrebu     PDF    TXT 187
S. H. Gutman     PDF    TXT 187
 
Lovstvo.
     
Lovačka večer     PDF    TXT 188
God. skupština hrv. društva za gajenje lova i ribarstva u Zagrebu     PDF    TXT 189
Knežević
Divlje svinje i medvedi kao šumski štetočinci     PDF    TXT 189
 
Naredbe.
     
Naredba Ministarstva Šuma i Ruda br. 2413     PDF    TXT 195
Izprememba naslova gozdnega oddelka etc.     PDF    TXT 196
Preizkušnja za gozdno varstvo etc.     PDF    TXT 196
Taksa za prijave sečenj v Sloveniji     PDF    TXT 196
Plaćanje takse, određene tarifnim brojem 279 na pilane     PDF    TXT 196
Povlastice za drvo, koje se šalje na pilane     PDF    TXT 197
Osiguranje valute za izvoz drva     PDF    TXT 197
Prihod šumskog fonda inšpektorata Skoplje     PDF    TXT 198
 
Bilješke.
     
Iz uredništva i uprave.     PDF    TXT 201

                UNDER CONSTRUCTION