broj: 3/1909        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190903 and arb=1 order by id

 
     
† Pavle Barišić, nadšumarnik     PDF    TXT 81
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 109
 
Iz upravne prakse.
     
GOGLIA, Antun
Šumovlastnik, koji u smislu §. 22. š. z. ne namjesti osposobljenoga šumara, ne može se kazniti globom, nego oblast će temeljem § 5. ces. patenta od 20. IV 1854. postaviti šumara na njegovu pogibelj i trošak.     PDF    TXT 111
Dražbe stabala. — Dobava čamove gradje i letava za brodsku imovnu obćinu. — Dobava podvlaka za kr. ug. državne željeznice.     PDF    TXT 112
 
Različite vijesti:
     
Dar „Pripomoćnoj zakladi". — Razdioba biljka iz biljevišta kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskoga krasa u Senju. — Razdieljenje gradova i općina u stanarinske razrede — Krv i zrak na briegovima. — Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. razreda počam od l. studena do uključivo 31. prosinca 1908.     PDF    TXT 115
 
Prodaja šumskih biljka.
     
Prodaja šumskih biljka.     PDF    TXT 118
 
Oglas.
     
Oglas.     PDF    TXT 119
Nakon zaključka lista. — Ispravak.     PDF    TXT 120

                UNDER CONSTRUCTION