broj: 3/1908        pdf (6,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
† Josip Ettinger     PDF    TXT 82
Napisao S. Mayer
Tehnika u šumarstvu.     PDF    TXT 99
 
Družtvene viesti:
     
Poziv zbog uplate članarine.     PDF    TXT 118
 
Osobne viesti :
     
Imenovanja i promaknuća.     PDF    TXT 118
 
Zakoni i naredbe.
     
Naredba o držanju i paši koza.     PDF    TXT 119
 
Knjižtvo.
     
Poziv na predbrojku knjige »Praktična geodezija« od prof. F. pl Kružića.     PDF    TXT 119
 
Različite viesti:
     
Tvornica tanina u Mitrovici ostaje. — Požar sjemenare tvrdke Grünwald u Wienerneustadtu. — Francuski orden za gospodare i šumare.     PDF    TXT 120

                UNDER CONSTRUCTION