broj: 3/1906        pdf (7,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Od V. Dojkovića
Reambulacija šumskih medja.     PDF    TXT 81
Od J. Kuzme
Statistično procjenbeni podatci o sječini Boljkovo.     PDF    TXT 85
Od A. Ugrenovića ml.
O šiškama grmlja i drveća i njihovim uzročnicima.     PDF    TXT 91
 
Različite viesti.
     
Broj šum. uprav, činovničtva u Hrvat. i Slavoniji. — Zakon o ribogojstvu. — Lovačko rib. viestnik. — Komercijalni tečajevi za šumare. — Medjunarodni gosp. šum. kongres u Beču. — Radnje oko pošumljenja Krasa — Kubikator. — Dva nova lista. — Objava.     PDF    TXT 115

                UNDER CONSTRUCTION