broj: 3/1903        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Partaš Ivan
Bi li bilo vriedno i strane vrsti drveća u našim šumama gojiti?     PDF    TXT 97
Fuksa V.
Šumski pašnjaci     PDF    TXT 108
Partaš Ivan
Šumska prometila i šumska renta.     PDF    TXT 124
Prevod iz lista Handelsblatt für Walderzeugnisse
Putevi i ciljevi trgovine drvom.     PDF    TXT 128
 
Listak
     
Osobne viesti: Imenovanja i premještenja. - Umrli     PDF    TXT 131
Družtvene viesti: Novi član utemeljitelj našega družtva. - P. n. gg. družtvenim članovima na znanje     PDF    TXT 131
Šumarsko gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 132
Promet i trgovina     PDF    TXT 133
U viestniku Pravnčkog društva priobćio Dr. A. Godlia.
Iz upravne prakse     PDF    TXT 138
Različite viesti: Podivljali psi - nova vrsta grabežljive zvjeradi. - Tršćanski Lloyd - nove novine za narodno gospodarstvo. - K parcelaciji nekih državnih šuma u Ugarskoj. - Šume i šumarstvo u Italiji. - Referat vladinog savjetnika Hattingberga o razterećenju seljaka. - Dvostruka žetva pomoću elektriciteta. - O šumarskim visokim školama u balkanskim zemljama     PDF    TXT 138
Oglas     PDF    TXT 144

                UNDER CONSTRUCTION