broj: 3/1900        pdf (10,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše: Milutin Urbani
Nešto iz kemije drva.     PDF    TXT 125
Propisi o putnim, povjerenstvenim, zamjeničkim i selitbenim pristojbama činovnikah i službenikah te članovah gospodarstvenoga odbora i zastupstva krajiških imov. obćina     PDF    TXT 154
Napisao Manojlo Divjak
Kako da stanemo na put šumskim štetama kod krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 172
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Još nješto o bagremovom crvcu (Lecanimun robiniarum Dougl.)     PDF    TXT 176
Piše V. Fuksa
Novi neprijatelj javora (Phyllotoma aceris Kltb.).     PDF    TXT 177
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja odnosno promaknuća — Odlikovanje.     PDF    TXT 178
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 19. veljače 1900., kojom se propisuje novi obrazac A) i B) po kojem se imaju od sele zaprisizivati činovnici i službenici imovnih obćina u bivšoj Vojnoj Krajini. — Naredba kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 12 veljače 1900. br. 78.945. tičuća se imov. obćine otočke. ogulinske, slunjske, I. i II. banske, gradiške, brodske i križevačke (naknadno k naredbi od 24. kolovoza 1899. br. 30.907.).     PDF    TXT 179
 
Različite viesti i sitnice :
     
† Dr. Bernard Altum. — Srbsko poljoprivredno družtvo Beogradu. — Industrija sirovih štapova u Hrvatskoj — Divlja svinja. — Uzgoj bagrema. — Tamanjenje škodljivih zareznika i domaća živad. — Razdielbenik I. vrhu dopitanih biljkah iz biljevištah kr. nadzorništva za pošumljenje krasa u Senju temeljem oglasa od 18 prosinca 1899. br. 269. z. — Razdielbenik II. vrhu naknadno još dopitanih presadnicah u biljevištih kr. nadzorništva za pošumljenje krasa u Senju na temelju oglasa od 31. prosinca 1889. br. 2813. I. z. — Za pošumljenje čretnih livada. — Šumsko sjemenje. — Šumarsko školstvo u Austriji. — Pošumljivanje u združ. država sjev. Amerike — Stare puške naših žandara. — Spomenik Judeichu. — Vinogradarstvo u Francuzkoj. — Servitut paše Dalmatinaca u Bosnoj. — U kojem razmaku valja saditi šumske biljke.     PDF    TXT 185
 
Molba
     
Molba     PDF    TXT 192
 
Dopisnica uredničtva.
     
Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 192

                UNDER CONSTRUCTION