broj: 3/1892        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše Mijo Krišković.
Trigonometrička kružna mjerača za visine kao najpraktičniji stroj ga mjerenje visina od stabala, obretena po kot. šumaru Miji Kriškoviću,     PDF    TXT 97
Piše Mijo Vrbanić, kr. vlad. šumarski nadzornik.
III. ustrojstvo imovnih obćina u bivšoj hrv.-slavon. vojnoj Krajini.     PDF    TXT 104
HAJEK, Bogoslav ml.
Praktično ustanovljenje vrsti i sustava tla     PDF    TXT 124
Piše M. D. O. Ličanin
Posljedice, koje nastaju sgrtanjem i odnašanjem šušnja iz šume.     PDF    TXT 128
 
Družtvene viesti.
     
Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva.     PDF    TXT 131
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba stabala — Uspjeh dražbenih prodaja drva.     PDF    TXT 133
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Lehrbuch der Forsteinrichtung. — Forstliche Botanik     PDF    TXT 134
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Odlikovanja. — Umrli     PDF    TXT 137
 
Sitnice:
     
Slike originalne iz lovskih prilika. — Po čemu ćeš razpoznati dubov ili lužnjakov žir od kitnjakovog žira? — Domišljatost štetočinitelja. — Sredstvo proti cjepotini bukovog drva. — Koje drveće najradje osine munja? — Izviešće o urodu šumskoga sjemena od Julija Stainera, vlastnika sušarne i sjemenjare u Bečkom Novomjestu. — Žepni sat mjesto sjevernice. — Pošto je bosanska duga u Bordo-u? — Koliko je vriedio servitut krajišnika bivše brodske pukovnije? — Koliko će se izraditi duge tečajem 1891./2. god. — Izvoz dužice 1891. godine. — Divlji kesten kao hranivo za kokoši. — Zaključni račun lugarske mirovinske zaklade imovne obćine križevačke u Belovaru. — Nagrada za podignuće gajića kraškoga područja.     PDF    TXT 137
Prodaja voćaka i šumskih biljka.     PDF    TXT 143
Upomoć! — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 144

                UNDER CONSTRUCTION