broj: 3/1890        pdf (10,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


...ć
Pogled na 1889.     PDF    TXT 135
 
Razne viesti
     
Eduard Rossipal, kr. šum. taksator
Sjednica upravljajućeg odbora. - Zahvala.     PDF    TXT 136
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Cech O. Dragutin
Gojenje pastrva     PDF    TXT 137
 
Lovstvo
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada izplaćena     PDF    TXT 137
 
Osobne viesti
     
Imenovanje. - Umirovljen. - Umro     PDF    TXT 138
 
Sitnice
     
Nagrade za podignuće gajića na Krasu. - Lov na divlje svinje. - Glas iz doljno-miholjačkog kotara. - Hajka u Jelasu. - Drzovitost lisice. - Srne u Pribudovcu. - Zaostatci od šumskih odšteta. - Šumarske iskrice. - Kako se gospodari sa šumama u Americi? - Trgovina s krzni u Sibiriji. - Koliko se proizvadja kore za strojbarstvo u Rusiji? - Šumsko sjeme     PDF    TXT 138
 
Razne viesti
     
Natječaji. - Objava. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 143

                UNDER CONSTRUCTION