broj: 3/1889        pdf (8,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
† Prestolonasljednik Rudolf.     PDF    TXT 93
Piše Dragutin Nanicini, šumar II. banske im. obć.
Premjerba drva za gorivo.     PDF    TXT 94
Piše Josip Ettinger
Priegled drveća i grmlja od osobite vrsti, koje raste u perivoju Maksimiru.     PDF    TXT 112
Šumsko-trgovački odnošaji naših gorskih krajeva.     PDF    TXT 119
 
Družtvene viesti:
     
P. n. gosp. članovi družtva. — Podpora našemu družtvu.     PDF    TXT 127
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Odredba kr. županijske oblasti u Ogulinu od 15. lipnja 1888. broj 2844 na kr. kot. oblast na Sušaku.     PDF    TXT 127
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Ponovna prodaja hrastovih stabala kod II. banske imovne obćine. — Uspjeh dražbene prodaje hrastova iz šuma gradiške imovne obćine. — Drva na tržištu. — Dužice dobivaju cienu. — Uspjeh dražbenih prodaja drva u šumah nekih moralnih korporacija.     PDF    TXT 132
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Na njemačkom jeziku izašle najnovije stručne knjige.     PDF    TXT 134
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je nagrada izplaćena.     PDF    TXT 134
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Petar Milovanović     PDF    TXT 135
 
Sitnice:
     
Uztuk proti borovoj osipači (Kiefernschütte). — Razmatranje živica od patrlja (čapura, štrklja, hreka). — Gojenje trešanja na vapnenastom tlu.     PDF    TXT 136
Obaviest. — Visoki zemaljski odbore. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 138

                UNDER CONSTRUCTION