broj: 3/1888        pdf (8,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188803 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Neka se pojmovi bistre. Piše M P     PDF    TXT 85
Piše J. M.
Iz Jasenka kod Ogulina.     PDF    TXT 88
Piše Padežanin
Šumarski aforizmi iz Bosne i Hercegovine.     PDF    TXT 98
Piše J. Ettinger.
Lovački popriečni prosjeci.     pdf    TXT 101
Piše D. N
Zimsko ruho listača     PDF    TXT 103
Piše J. Kozarac.
Važnost proredjivanja.     PDF    TXT 109
Zagajimo     PDF    TXT 114
Piše Fr. X. K
Naša sirodčad i udovice.     PDF    TXT 116
 
Družtvene viesti:
     
Novi članovi šumarskoga družtva. — Sjednica upravljajućega odbora. — Družtvene diplome.     PDF    TXT 118
 
Lovstvo:
     
Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju su uredovnim putem nagrade zatražene     PDF    TXT 120
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje u obsegu autonomne šumske uprave     PDF    TXT 120
 
Sitnice:
     
Opet jedna žrtva službene dužnosti.— Statističko izvješće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu. — Škodljivost platana. — Kratki istorijski opis razširivanja šuma u južno-ruskih stepah. — Nižji državni šumarski izpiti za obseg kr. županijske oblasti u Zagrebu. — Tvrdka sa šumskim sjemenjem Stainer i Hofmana u Wiener-Neustadtu. — Stanje mirovinske zaklade lugara gradiške imovne obćine     PDF    TXT 120
Poziv na podieljenje podpore. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 124

                UNDER CONSTRUCTION