broj: 3/1885        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
K pitanju šumarske obuke. I.     PDF    TXT 101
Piše Josip Malnar.
Obćinska šumarska služba u Dalmaciji.     PDF    TXT 104
Saobćuje kr. šumar J. Kozarac.
Nov pravac gospodarenja u državnih hrasticih Spessarta.     PDF    TXT 107
Piše šumarnik Mijo Radošević
Nuzgredni užitci i njihova važnost.     PDF    TXT 109
Piše Dušan Ilijić taksator.
Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati ?     PDF    TXT 117
Piše L. Kraljević, kr. žup. nadšumar
Plodomjer šumarnika M. Radoševića.     PDF    TXT 125
 
Različite viesti:
     
† Umro. — Natječaj. — Šumske prodaje. — Zemaljski proračun i narodno gospodarstvo. — Nižji državni izpiti za lugarsko šumsko pomodno osoblje. — Hrvatsko-talijanska šumarska škola n Dalmaciji g. 1646. — Znak vremena. — Hrvatski odjel budapeštanske izložbe. — Stanje zaklade mirovinske, sbora lugara otočke imovne obćine. — Tko je pokrenuo misao o zasnutku mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine. — Ustav i brana na Bosotu. — Nesreća. — Lugar ubojica. — Riedke lovine. — Prihod lovnih karta u Francezkoj. - Uspješan lov. — Vepar u slavonskih šumah. — Električnost kod srna. — Navala kurjaka u okolišju Zemuna i Morovića. — Pas i jelen jednim hitcem. — Valjanost zagrebačkih šumarskih državnih izpita za Dalmaciju. — Zakonski članak I. zajedničkog hrvatsko-ugarskog zakona od g. 1883. — Industrijalno unovčenje bukovine. — Broj slušatelja na njemačkih visokih škola za šumarstvo. — Novi šumarski list. — Opažanja. — Šumarski koledar za ožujak. — Odlikovanja. — Imenovanja, promaknuća i premještenja.     PDF    TXT 131
Potvrde. — Novom godinom pristupivši članovi.     PDF    TXT 140

                UNDER CONSTRUCTION