broj: 3/1883        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Predstavke upravljajućeg odbora hrv.-slav. šum. društva visokoj vladi gledom na reorganizaciju šumarstva.     PDF    TXT 99
Piše Ante Tomić, umir. šumarnik
Razjašnjenje k racionalnoj metodi uredjivanja šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 106
Piše J. Kozarac.
Naše ribarstvo.     PDF    TXT 124
Piše prof. Gustav Pexider
Šume i kemićna industrija.     PDF    TXT 126
???
Ettingerov stroj za sjetvu žira.     PDF    TXT 140
Književne obznane.     PDF    TXT 146
 
Različite viesti
     
Sjednica upravljajućeg odbora i ovogodišnja glavna skupština. — K statistiki lova u Češkoj. — Riedka lovina. — Phanologični poziv. — Izvoz dužica iz Austro-Ungarije preko Trsta i Rieke. — Zemaljska izložba u Pragu. — Šumarstvo u Bosni. — Šumski požari u Češkoj. — Zakon za obranu divljači u Istri. — Što se u Njemačkoj zahtieva od kandidata za šumarsko-upravnog činovnika ? — Kalendar za srpske poljo-privrednike za god. 1883. — Kad je i koji lov u Srbiji zabranjen. — Deset zapovjedi šumarstva. — Produkcija tekline u Francezkoj. — Uporaba mašine u papirnicah. — Šumska površina Češke. — Zanimiva djela. — Izvoz drva iz Austro-Ungarije u Italiju. — Važna naredba. — Kako će moći svaki družtvenih članova doći do valjane stručne knjige ? — + Umro. — Austrijski šumarski kongres. — K šumarstvu u Srbiji. — Molba prijateljem mladeži. — Imenovanja 148—153 Stanje družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 153

                UNDER CONSTRUCTION