broj: 3/1881        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
???
Neke primjetbe k osnovi nove naredbe o naših šum. družt. izpitih.     PDF    TXT 105
piše A. Danhelovsky
Prilozi k poznavanju drvnih zaliha sječivnih hrastika slavonske podravine i ustanovljivanju mjestnih skrižaljka o prihodu šuma jednake ili slične zemljištne i stojbinske vrstnoće     PDF    TXT 111
priobćuje Slapničar
Pripomenak o lugarskom osoblju     PDF    TXT 125
piše Vl. Kiseljak
O preinaci zakona o lovu     PDF    TXT 128
???
Još nešto o našem lugarsko- i šumarsko-čuvarskom osoblju i strukovnoj mu naobrazbi.     PDF    TXT 133
piše D. Nanicini
K pošumljenju Krasa     PDF    TXT 140
 
Različite viesti
     
Josip Kargl umro — Gospodi članovom i predplatnikom šum. lista. — Naše današnje znanje o brstu i brstiku. — Kongress austrijskih šumara. — Sastanak i glavna skupština hrv.-slav. šum. družtva za god. 1881. — Predavanja na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Izviešće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu za god. 1879. — Nešto o prometu šiške i hrastove kore u Hrvatskoj. — Izradjivanja drva u parnih pilah u Sisku i Kerestincu g. 1879. — Dendrometrija. — Nazivlja bukve. — Hranivna vriednost žira. — Petrovska šumarsko-gospodarska akademija u Moskvi. — Najveća tvornica žigica na svietu. — Austrijski veleposjed i njegove šume, — Acer saccharinum (javor sladki). — Centralblatt für das gesammte Forstwesen. — Šume guljače u Bavarskoj i Njemačkoj u obće. — Tri mlada medvjeda u zagrebačkom muzeju. — K prevažanju drva i brodarenju na Bosutu, Studvi i Spačvi. — Najvišje drvo na svietu. — Pravo eksploitacije državnih šuma u Srbiji. — Izgorjelo historično znamenito orijaško drvo. — Gojenje uljike u Dalmaciji. — Eksport hrastove kore iz Ugarske. — Kakav je bio lov u Ugarskoj početkom ovoga stoljeća. — Sadjenje i gojenje šuma. — Šumarstvo u podžupaniji riečkoj god. 1880. — Novi način pošumljivanja. — Imenovanja. — Izpravci. — Dopisnica uredničtva. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 144

                UNDER CONSTRUCTION