broj: 3/1880        pdf (10,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
???
Promjerke.     PDF    TXT 97
???
Državno-šumarsko-gospodarski sustavi.     PDF    TXT 108
???
Gojitba vrbe.     PDF    TXT 118
???
Obćinske šume i njihovo stanje.     PDF    TXT 128
 
Različite viesti.
     
Imenik p. n. gospode članova hrv.- slav. šumarskoga družtva i predbrojnika na šumarski list, — Promjene u šumarsko-upravnoj i pomoćnoj službi. — Ovogodišnji viši državni izpiti za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarstva. — Uspjeh sadbe sjemenja, poslanoga po hrv.- slav. šumarskom družtvu pojedinim obćinam. — Sbirka narodnoga muzeja. — Dar za pošumljenje Krasa. — Gospodinu J. C. u Sisku. — Šumarski koledar za godinu 1881. — Stanje družtvene blagajne. — Natječaj.     PDF    TXT 140
Prilog „šumarskomu listu" br. 3. Poziv i program k VI. redovitoj dne 8. kolovoza 1880. u Vinkovcih obdržavati se imajućoj skupštini hrv.- slav. šumarskoga družtva, u savezu sa izletom u obližnje šume.     PDF    TXT 160

                UNDER CONSTRUCTION