broj: 3/1879        pdf (8,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Schultz Alex. Nik.
Sedam glavnih točaka šumskoga gospodarstva i njihova teoretično-praktična uporaba     PDF    TXT 97
Pausa, nadšumar
Izkaz o uspjehu šumsko-gospodarstvene obhodnje druge banske imovne obćine godine 1878     PDF    TXT 117
Danhelovsky Adolf
Posredujuće misli     PDF    TXT 128
 
Razne viesti
     
Družtvene viesti. — Osobne promjena. — Uplaćeni družtveni prinosi za godinu 1879. — Obćenita skupština na Krasu. — Bagrena u diluvialnoj naplovini. — Šta nam valja činiti da si nakon svršenih šumarskih nauka dotičnik pribavi potrebito znanje za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva? — Djačkim dobrotvorom! — Hrastove šume guljevače u Bavarskoj. — Pirovna stabla u Hrvatskoj i Slavoniji. — Pozor! — Stanje družtvene blagajne     PDF    TXT 139

                UNDER CONSTRUCTION