broj: 3/1878        pdf (10,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
???
Pretvorba naših čistih bukovih sastojina u mješovite sastojine.     PDF    TXT 141
???
Stanje hajka i trovanje kurjaka sa strikninom u šumah brodskog okružja.     PDF    TXT 151
 
Razne viesti
     
Šumska pokušališta. — Novi šumski nuzužitak. — Upliv šuma bjelogorice kao i crnogorice na množinu kiše i na sadržaj vlage u zraku. — Ovogodišnji državni izpiti. — Gubar. — Bukvica. — Čudnovati lovac. — Prve šljuke. — Družtvene viesti. — Uplaćeni prinosi za god. 1878. — Osobne viesti. — Izpražnjena mjesta. — Bilježke. — Hrvatsko šumsko sjemenje. — Poruka p. n. družtvenim članovom u predmetu šum. družtva. — Dopisnica uredničtva. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 157

                UNDER CONSTRUCTION